Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

 • 9
  Jul 92018
  -
  sekarang
  YBhg Datuk Seri Panglima Hashim Paijan
 • 8
  Jul 32008
  -
  Jul 8 2018
  sekarang
  YBhg Tan Sri Sukarti bin Wakiman
 • 7
  2000
  -
  2007
  sekarang
  YBhg Datuk K.Y. Mustafa
 • 6
  1993
  -
  2000
  sekarang
  YBhg Tan Sri Datu Haji Khalil Haji Jamalul
 • 5
  1988
  -
  1993
  sekarang
  YBhg Tan Sri (Datuk) Simon Sipaun
 • 4
  1975
  -
  1988
  sekarang
  YBhg Tan Sri (Datuk) Hamid Egoh
 • 3
  1968
  -
  1975
  sekarang
  YBhg Tan Sri Richard Lind
 • 2
  1964
  -
  1968
  sekarang
  YBhg Datuk John Bin Dusing
 • 1
  1963
  -
  1964
  sekarang
  YBhg Robert Noel Turner