Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

No. Tajuk Jenis Tarikh Kemaskini
51. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Dasar: Dasar Kementerian dan Jabatan (Ministry and Department Policy) 16 June 2022
52. KEMENTERIAN KERJA RAYA Dasar: Dasar Kementerian dan Jabatan (Ministry and Department Policy) 16 June 2022
53. MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KETIGA DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH YANG KEENAM BELAS Announcement (Pengumuman) 08 June 2022
54. MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KETIGA DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH YANG KEENAM BELAS Photo album (Album gambar) 24 May 2022
55. MAJLIS PENGHARGAAN KAKITANGAN BERSARA Photo album (Album gambar) 24 May 2022
56. MAJLIS AMANAT TAHUN BAHARU PENGARAH 2022 Photo album (Album gambar) 24 May 2022
57. Sistem Penyampaian Pertanyaan Dan Jawapan DUN JKM Basic page 24 May 2022
58. Logo Basic page 27 April 2022
59. POST-MORTEM JAWATANKUASA KECIL PERSIDANGAN DUN 21 - 24 MAC 2022 Announcement (Pengumuman) 05 April 2022
60. KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERIKANAN Dasar: Dasar Kementerian dan Jabatan (Ministry and Department Policy) 05 April 2022
61. Keratan Akhbar Basic page 29 March 2022
62. BORANG AKUAN BERHUTANG- PEN. 2 Downloadable file (Muat Turun) 14 February 2022
63. BORANG PERMOHONAN FAEDAH TERBITAN- PEN. (T) 4 Downloadable file (Muat Turun) 14 February 2022
64. BORANG SURAT AKUAN PESARA MASIH HIDUP- PEN. 3 Downloadable file (Muat Turun) 14 February 2022
65. BORANG PERMOHONAN PENCEN TERBITAN- PEN. (T) 5 Downloadable file (Muat Turun) 14 February 2022
66. SURAT PENGESAHAN AKUAN PENERIMA PENCEN TERBITAN- PEN. (T) 6 Downloadable file (Muat Turun) 14 February 2022
67. BORANG PERMOHONAN PENCEN- PEN.1 Downloadable file (Muat Turun) 14 February 2022
68. BORANG PERMOHONAN MENOKOK PARAS STOK PERALATAN PEJABAT BKD-PK-UP-04/1 (PINDAAN 1-2019) Downloadable file (Muat Turun) 14 February 2022
69. BORANG RAWATAN PERUBATAN LUAR NEGERI SABAH Downloadable file (Muat Turun) 14 February 2022
70. SENARAI SEMAK PERMOHONAN PENCEN APN Downloadable file (Muat Turun) 14 February 2022
71. Objektif Kualiti Basic page 31 January 2022
72. Fungsi Jabatan Basic page 31 January 2022
73. 16. DATUK SERI PANGLIMA HAJI HAJIJI BIN HAJI NOOR Sejarah: Chief Minister (Ketua Menteri) 14 January 2022
74. 15. DATUK SERI PANGLIMA HAJI MOHD SHAFIE BIN HAJI APDAL Sejarah: Chief Minister (Ketua Menteri) 14 January 2022
75. 14. TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA BIN HAJI AMAN Sejarah: Chief Minister (Ketua Menteri) 14 January 2022
76. 13. TAN SRI DATUK CHONG KAH KIAT Sejarah: Chief Minister (Ketua Menteri) 14 January 2022
77. 12. DATUK SERI PANGLIMA OSU HAJI SUKAM Sejarah: Chief Minister (Ketua Menteri) 14 January 2022
78. 11. DATUK SERI PANGLIMA BERNARD GILUK DOMPOK Sejarah: Chief Minister (Ketua Menteri) 14 January 2022
79. 10. DATUK SERI PANGLIMA YONG TECK LEE Sejarah: Chief Minister (Ketua Menteri) 14 January 2022
80. 9. DATUK SERI PANGLIMA HAJI MOHD SALLEH TUN HAJI MOHD SAID KERUAK Sejarah: Chief Minister (Ketua Menteri) 14 January 2022
81. 8. DATUK SERI PANGLIMA SAKARAN BIN DANDAI Sejarah: Chief Minister (Ketua Menteri) 14 January 2022
82. 7. TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA JOSEPH PAIRIN KITINGAN Sejarah: Chief Minister (Ketua Menteri) 14 January 2022
83. 6. TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA HARRIS BIN MOHD. SALLEH Sejarah: Chief Minister (Ketua Menteri) 14 January 2022
84. 5. TUN DATUK HAJI MOHD FUAD STEPHENS Sejarah: Chief Minister (Ketua Menteri) 14 January 2022
85. 4. TUN DATUK HAJI MOHD SAID BIN KERUAK Sejarah: Chief Minister (Ketua Menteri) 14 January 2022
86. 3. TUN DATU HAJI MUSTAPHA BIN DATU HARUN Sejarah: Chief Minister (Ketua Menteri) 14 January 2022
87. 2. TAN SRI DATUK PETER LO SUI YIN Sejarah: Chief Minister (Ketua Menteri) 14 January 2022
88. 1.TUN DATUK HAJI MOHD FUAD STEPHENS Sejarah: Chief Minister (Ketua Menteri) 14 January 2022
89. Kabinet 12 Mei 2018 - 25 September 2020 Basic page 14 January 2022
90. MESYUARAT UNIT DASAR BIL.1/2022 Announcement (Pengumuman) 14 January 2022
91. KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN Dasar: Dasar Kementerian dan Jabatan (Ministry and Department Policy) 13 January 2022
92. KEMENTERIAN KEWANGAN Dasar: Dasar Kementerian dan Jabatan (Ministry and Department Policy) 13 January 2022
93. KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI Dasar: Dasar Kementerian dan Jabatan (Ministry and Department Policy) 13 January 2022
94. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR Dasar: Dasar Kementerian dan Jabatan (Ministry and Department Policy) 13 January 2022
95. MAJLIS SAMBUTAN HARI KRISMAS BKD 2019 Photo album (Album gambar) 13 January 2022
96. BENGKEL PENULISAN KERTAS KABINET Photo album (Album gambar) 13 January 2022
97. PERTEMUAN BAGI PENGEMASKINIAN DASAR KEMENTERIAN-KEMENTERIAN Photo album (Album gambar) 13 January 2022
98. PERSIDANGAN DUN APRIL 2019 Photo album (Album gambar) 13 January 2022
99. MESYUARAT JEMAAH MENTERI DI SANDAKAN Photo album (Album gambar) 13 January 2022
100. MESYUARAT JEMAAH MENTERI DI TAWAU Photo album (Album gambar) 13 January 2022