Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

 1. Menghantar notis Mesyuarat Jemaah Menteri dalam tempoh dua hari sebelum mesyuarat; 

 2. Menyediakan dan menyerahkan Minit-Minit Mesyuarat Jemaah Menteri dalam tempoh tiga hari bekerja dari tempoh mesyuarat diadakan;

 3. Pemakluman notis pembatalan dalam masa satu jam melalui telefon dan e-mel selepas pengesahan pembatalan Mesyuarat Pasca Kabinet oleh Pejabat Ketua Menteri;

 4. Menjawab permohonan Anggota Pentadbiran Negeri dan Pesara Setiausaha Politik dalam tempoh tujuh hari bekerja dari tarikh surat diterima di pejabat BKD, tertakluk kepada dokumen lengkap;

 5. Menyediakan watikah Pelantikan Anggota Pentadbiran Negeri dan Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Badan Berkanun dan minit fail kepada Ketua Menteri dan Tuan Yang Terutama dalam tempoh tujuh hari masa bekerja selepas arahan Ketua Menteri, tertakluk kepada dokumen lengkap;

 6. Menyediakan watikah Pelantikan Setiausaha Politik (SUP), Pemimpin Pembangunan Masyarakat (PPM) dalam tempoh tujuh hari masa bekerja selepas arahan Setiausaha Kerajaan Negeri, tertakluk kepada dokumen lengkap;

 7. Mengemukakan watikah Pelantikan Setiausaha Politik (SUP) yang telah ditandatangani oleh Ketua Menteri kepada Setiausaha Tetap Kementerian dalam tempoh tiga hari masa bekerja selepas diterima daripada Pejabat SKN, tertakluk kepada dokumen lengkap;

 8. Mengurus dan menyelaras penyediaan jawapan kepada semua pertanyaan Lisan dan Bertulis yang ditujukan kepada YAB Ketua Menteri, siap satu hari sebelum bermula Mesyuarat Dewan Undangan Negeri (DUN);

 9. Mengurus dan menyelaras penyediaan teks ucapan TYT mengenai dasar kerajaan negeri, perutusan Hari Jadi, perutusan perayaan-perayaan rasmi negeri dan tahun baharu, siap dua hari sebelum disampaikan ucapan rasmi;

 10. Mengurus dan menyediakan teks ucapan penggulungan YAB Ketua Menteri mengenai Dasar dan Bajet kerajaan negeri, siap sebelum ucapan penggulungan disampaikan dalam Mesyuarat Dewan Undangan Negeri (DUN); dan

 11. Mengurus pengemaskinian Dasar Kementerian-Kementerian Negeri Sabah dua kali dalam setahun.