Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

  1. YB DATUK ABIDIN BIN MADINGKIR

         PEMBANTU MENTERI KEPADA KETUA MENTERI   

 2. YB DATUK WETROM BIN BAHANDA

       PEMBANTU MENTERI KEPADA KETUA MENTERI  

 

3. YB DATUK HAJI NIZAM BIN DATUK ABU BAKAR TITINGAN 

      PEMBANTU MENTERI KEWANGAN

 

4. YB TUAN JASNIH BIN DAYA 

      PEMBANTU MENTERI KEWANGAN

 

5. YB DATUK LIMUS BIN JURI 

      PEMBANTU MENTERI KERJA RAYA

 

6. YB DATUK ROBERT TAWIK @ NORDIN 

     PEMBANTU MENTERI KERJA RAYA

 

7. YB DATUK JAMES BIN RATIB

     PEMBANTU MENTERI PERTANIAN DAN PERIKANAN

 

8. YB TUAN HENDRUS ANDING

      PEMBANTU MENTERI PERTANIAN DAN PERIKANAN       

 

9. YB TUAN MOHD. TAMIN @ TAMIN BIN ZAINAL

      PEMBANTU MENTERI PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN 

 

10. YB DATUK ISNIN BIN HAJI ALIASNIH @ LIASNIH

        PEMBANTU MENTERI KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN DAN

        MENTERI KEWANGAN II 

 

11. YB TUAN MOHAMAD HAMSAN BIN AWANG SUPAIN 

        PEMBANTU MENTERI KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN DAN

        MENTERI KEWANGAN II

 

12. YB TUAN SAMAD BIN JAMBRI @ JAMRI 

        PEMBANTU MENTERI PEMBANGUNAN LUAR BANDAR 

     

    

13.  YB TUAN HARUN BIN DURABI  

         PEMBANTU MENTERI PEMBANGUNAN LUAR BANDAR 

 

14. YB DATUK JONISTON BIN LUMAI @ BANGKUAI 

        PEMBANTU MENTERI PELANCONGAN, KEBUDAYAAN DAN ALAM SEKITAR        

 

15.  YB DATUK JULITA MOJUNGKI 

         PEMBANTU MENTERI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN

         RAKYAT

 

16. YB PUAN FLOVIA NG 

        PEMBANTU MENTERI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN

        RAKYAT 

 

17. YB DATO' SRI DR. RUDDY BIN AWAH

        PEMBANTU MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI     

 

18. YB TUAN ANDI MUHAMMAD SURYADY BIN BANDY

        PEMBANTU MENTERI BELIA DAN SUKAN