Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

 

1. YB DATUK ABIDIN BIN MADINGKIR

     PEMBANTU MENTERI KEPADA KETUA MENTERI

 

2. YB DATUK HAJI NIZAM BIN DATUK SERI PANGLIMA ABU BAKAR TITINGAN 

     PEMBANTU MENTERI KEPADA KETUA MENTERI

 

3. YB DATUK HAJI RUSLAN BIN MUHARAM

     PEMBANTU MENTERI KEPADA KETUA MENTERI

 

4. YB DATUK HENDRUS ANDING

     PEMBANTU MENTERI PERTANIAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI MAKANAN

 

5. YB TUAN PETO GALIM

      PEMBANTU MENTERI PERTANIAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI MAKANAN

 

6. YB DATUK ISNIN BIN HAJI ALIASNIH @ LIASNIH

       PEMBANTU MENTERI KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN

 

7. YB DATUK MOHAMAD HAMSAN BIN AWANG SUPAIN 

       PEMBANTU MENTERI KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN

 

8. YB DATUK LIMUS BIN JURI 

      PEMBANTU MENTERI KERJA RAYA

 

9. YB DATUK ROBERT TAWIK @ NORDIN 

      PEMBANTU MENTERI KERJA RAYA

 

10. YB DATUK JULITA MOJUNGKI 

        PEMBANTU MENTERI KEWANGAN

 

11. YB TUAN TAN LEE FATT 

        PEMBANTU MENTERI KEWANGAN  

 

12. YB DATUK SAMAD BIN JAMBRI @ JAMRI 

        PEMBANTU MENTERI PEMBANGUNAN LUAR BANDAR 

 

13YB DATO' SRI DR. RUDDY BIN AWAH

         PEMBANTU MENTERI PEMBANGUNAN LUAR BANDAR 

 

14. YB DATUK JONISTON BIN LUMAI @ BANGKUAI 

        PEMBANTU MENTERI PELANCONGAN, KEBUDAYAAN DAN ALAM SEKITAR     

 

15. YB DATUK ANDI MUHAMMAD SURYADY BIN BANDY

         PEMBANTU MENTERI PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DAN KEUSAHAWANAN 

 

16YB DATUK HARUN BIN DURABI 

        PEMBANTU MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI                 

 

17. YB DATUK FLOVIA NG

        PEMBANTU MENTERI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

 

18.  YB DATUK FAIRUZ BIN RENDDAN

         PEMBANTU MENTERI BELIA DAN SUKAN