Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

No. Senarai Borang
1. SENARAI SEMAK PERMOHONAN PENCEN APN PDF icon 8-senarai-semak-permohonan-pencen-apn.pdf
2. SURAT PENGESAHAN AKUAN PENERIMA PENCEN TERBITAN- PEN. (T) 6 PDF icon 7-surat-pengesahan-akuan-penerima-pencen-terbitan.pdf
3. BORANG SURAT AKUAN PESARA MASIH HIDUP- PEN. 3 PDF icon 6-borang-surat-akuan-pesara-masih-hidup.pdf
4. BORANG PERMOHONAN PENCEN- PEN.1 PDF icon 5-borang-permohonan-pencen.pdf
5. BORANG PERMOHONAN PENCEN TERBITAN- PEN. (T) 5 PDF icon 4-borang-permohonan-pencen-terbitan.pdf
6. BORANG PERMOHONAN FAEDAH TERBITAN- PEN. (T) 4 PDF icon 3-borang-permohonan-faedah-terbitan.pdf
7. BORANG AKUAN BERHUTANG- PEN. 2 PDF icon 2-borang-akuan-berhutang.pdf
8. BORANG RAWATAN PERUBATAN LUAR NEGERI SABAH PDF icon 1-borang-rawatan-perubatan-luar-negeri-sabah.pdf
9. BORANG PERMOHONAN MENOKOK PARAS STOK PERALATAN PEJABAT BKD-PK-UP-04/1 (PINDAAN 1-2019) PDF icon 2-borang-permohonan-pembelian-bkd-pk-041-terkini.pdf