Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

MESYUARAT KETIGA PENGGAL KETIGA DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH YANG KEENAM BELAS

TARIKH: 25, 28, 29, 30 NOVEMBER 2022 & 1 DISEMBER 2022

MASA: 10:00 PAGI

TEMPAT: DEWAN MESYUARAT, ARAS 4, BANGUNAN DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH