Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

MESYUARAT PERTAMA DALAM PENGGAL KELIMA,

DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH YANG KEENAM BELAS

TARIKH: 18, 22, 23, 24 DAN 25 APRIL 2024 

MASA: 10:00 PAGI

TEMPAT: DEWAN MESYUARAT, ARAS 4, BANGUNAN DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH