Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

Stage 2 Audit MS ISO 9001:2015 bagi Bahagian Kabinet dan Dasar telah diadakan pada 19 - 20 Disember 2019. Audit oleh SIRIM QAS International Sdn. Bhd ini diketuai oleh Tengku Aidil Al-Haj Tengku Amiruddin dengan dibantu oleh Puan Rajalekshmi Rama Chandram.
Category: