Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

Lawatan Penanda Aras EKSA Bahagian Kabinet dan Dasar ke Universiti Malaysia Sabah (UMS) pada 29 November 2018. Taklimat mengenai pelaksanaan EKSA di UMS disampaikan oleh Encik Samsuidin bin Nurdin selaku Ketua Kluster EKSA UMS.
Category: