Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

No. Tajuk Pengumuman Tarikh Terbitan
1. Mesyuarat Ketiga Penggal Pertama Dewan Undangan Negeri Sabah 04 September 2018
2. Perpindahan Pejabat Kabinet Dan Dasar JKM 04 September 2018