Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

No. Tajuk Jenis Tarikh Kemaskini
101. Kabinet 07 Mei 1986 - 17 Julai 1990 Basic page 19 July 2017
102. Senarai Semak Permohonan Pencen APN Downloadable file (Muat Turun) 19 July 2017
103. Surat Pengesahan Akuan Penerima Pencen Terbitan Downloadable file (Muat Turun) 19 July 2017
104. Borang Surat Akuan Pesara Masih Hidup Downloadable file (Muat Turun) 19 July 2017
105. Borang Permohonan Pencen Downloadable file (Muat Turun) 19 July 2017
106. Borang permohonan Pencen Terbitan Downloadable file (Muat Turun) 19 July 2017
107. Borang Permohonan Faedah Terbitan Downloadable file (Muat Turun) 19 July 2017
108. Borang Akuan Berhutang Downloadable file (Muat Turun) 19 July 2017
109. Borang Rawatan Perubatan Luar Negeri Sabah Downloadable file (Muat Turun) 19 July 2017
110. Visi & Misi Basic page 19 July 2017
111. Dasar Kualiti Basic page 19 July 2017
112. Datuk Seri Panglima Bernard Giluk Dompok Sejarah: Chief Minister (Ketua Menteri) 18 July 2017
113. Datuk Haji Nordin Siman Mantan Pengarah 17 July 2017
114. Datuk Haji Pg Nohin Pg Rauf Mantan Pengarah 17 July 2017
115. Datuk Awang Haji Samat Mantan Pengarah 17 July 2017
116. Datuk K. Y. Mustafa Mantan Pengarah 17 July 2017