Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

Visi

Menjadi Organisasi Yang Terunggul Dalam Memberi Khidmat Keurusetiaan Kepada Pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah.

Misi

Menyediakan Khidmat Keurusetiaan Yang Cekap Kepada Pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah.