Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

VISI 

"Menjadi organisasi terunggul dalam memberi khidmat keurussetiaan kepada pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah."

 

MISI 

"Menyediakan khidmat keurussetiaan yang cekap kepada pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah."