Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

VISI 

Menjadi organisasi terunggul dalam memberi khidmat keurussetiaan kepada pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah.

 

MISI 

Menyediakan khidmat keurussetiaan yang cekap kepada pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah.