Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

Senarai Setiausaha Politik Negeri Sabah

1.

 

2.

 

3.

 

4. 
5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14. 
15.

 

16.

 

17.

 

18. 
19.