Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

Ridhwan Roger Linus

Pengarah

Telefon: 088-369199

 

Ridhwan.Linus@sabah.gov.my

Kwan Bitt Yun @ Janey

Ketua Penolong Pengarah - 
Unit Kabinet dan Perlembagaan

Telefon: 088-369197

BittYun.Kwan@sabah.gov.my

Suznie @ Dayang Haji Balus

Ketua Penolong Pengarah - 
Unit Dasar

Telefon: 088-369198

Suznie.Balus@sabah.gov.my

Vennessa Ann Patrick

Penolong Pengarah

Telefon: 088-369196

VennessaAnn.Patrick@sabah.gov.my

Tzahrin bin Mohd Tahir

Penolong Pengarah - 
Unit Kabinet dan Perlembagaan

Telefon: 088-369189

Tzahrin.MohdTahir@sabah.gov.my

Millah Masilang

Penolong Pegawai Tadbir Kanan - 
Ketua Unit Khidmat Pengurusan

Telefon: 088-369195

Millah.Masilang@sabah.gov.my

Robin George Josson

Penolong Pegawai Tadbir - 
Unit Dasar

Telefon: 088-36919

RobinGeorge.Josson@sabah.gov.my

Elsie Jennifer David

Setiausaha Pejabat - 
Pejabat Pengarah

Telefon: 088-369193

Elsie.david@sabah.gov.my

Patrecia Chong @ Patrecia Raymond

Penolong Pegawai Tadbir - 
Unit Dasar

Telefon: 088-369295

Patrecia.Chong@sabah.gov.my

Nurazrina binti Azah

Penolong Pegawai Tadbir - 
Unit Dasar

Telefon: 088-369190

Nurazrina.Azah@sabah.gov.my

Nurazlin binti Mustapa @ Musneh

Penolong Pegawai Tadbir - 
Unit 
Khidmat Pangurusan

Telefon: 088-369151

Nurazlin.Mustapa@sabah.gov.my

Velda Sayah

Pembantu Tadbir Kanan - 
Unit 
Kabinet dan Perlembagaan

Telefon: 088-369293

Velda.Sayah@sabah.gov.my

Hajah Siti Ramlah Haji Muin

Pembantu Tadbir Kanan -
Unit Khidmat Pengurusan

Telefon: 088-369156

SitiRamlah.Muin@sabah.gov.my

Aernie Edward

Pembantu Tadbir Kanan -
Unit Khidmat Pengurusan

Telefon: 088-369157

Aernie.Edward@sabah.gov.my

Mastikah Hj Hashim

Pembantu Tadbir - 
Unit Khidmat Pengurusan

Telefon: 088-369154

Mastikah.Hashim@sabah.gov.my

Nordiana Binti Asaad

Pembantu Tadbir - 
Unit Khidmat Pengurusan

Telefon: 088-369155

Nordiana.Asaad@sabah.gov.my

Norhaidayati Binti Hamsar

Pembantu Tadbir - 
Unit Khidmat Pengurusan

Telefon: 088-369162

Norhaidayati.Hamsar@sabah.gov.my

Asmah Juanis

Pembantu Tadbir - 
Unit Kabinet dan Perlembagaan

Telefon: 088-369158

Asmah.Juanis@sabah.gov.my

Salfarina Panduga Sakilan

Pembantu Setiausaha Pejabat - 
Unit Dasar

Telefon: 088-369152

Salfarina.Sakilan@sabah.gov.my

Xandrea Charles

Pembantu Setiausaha Pejabat - 
Unit Kabinet dan Perlembagaan

Telefon: 088-369153

Xandrea.Charles@sabah.gov.my

Zaidah Ramlee

Pembantu Operasi - 
Unit Khidmat Pengurusan

Telefon: 088-369159

Zaidah.Lamli@sabah.gov.my

Lucas Linus Oyom

Pemandu Kenderaan - 
Unit Khidmat Pengurusan

Telefon: 088-369161

Lucas.Oyom@sabah.gov.my

Khairul Anwar bin Mansor

Pemandu Kenderaan - 
Pemandu Khas Pengarah

Telefon: 088-369160

Khairul.Mansor@sabah.gov.my