Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

Senarai Pembantu Menteri Negeri Sabah

1. Pembantu Menteri Kepada Ketua Menteri

      Datuk Abidin bin Madingkir

      Datuk Wetrom bin Bahanda

 

2. Pembantu Menteri Kewangan

      Datuk Haji Nizam bin Datuk Abu Bakar Titingan

      Tuan Jasnih bin Daya

 

3. Pembantu Menteri Kerja Raya

      Datuk Limus bin Jury

      Datuk Robert Tawik @ Nordin

 

4. Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan

      Datuk James bin Ratib

      Tuan Hendrus Anding

 

5. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian

      Tuan Mohd Tamin @ Tamin bin Zainal

 

6. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan

     Menteri Kewangan II

      Datuk Isnin bin Haji Aliasnih @ Liasnih

      Tuan Mohamad Hamsan bin Awang Supain

 

7. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar

      Tuan Samad bin Jambri @ Jamri

      Tuan Harun bin Durabi

 

8. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar

      Datuk Joniston bin Lumai @ Bangkuai

 

9. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat

      Datuk Julita Mojungki

      Puan Flovia Ng

 

10. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi

        Dato' Sri Dr. Ruddy bin Awah

 

11. Pembantu Menteri Belia dan Sukan

        Tuan Andi Muhammad Suryady bin Bandy