Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

2024

INSENTIF PERCUTIAN (i-Cuti) BAGI PEGAWAI-PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2024

 

2023

PEKELILING PERKHIDMATAN NEGERI SABAH BIL.11/2023 KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM KERANA BERTUKAR

BANTUAN KHAS PENGHARGAAN PENJAWAT AWAM NEGERI

PERATURAN MENGENAI PERBELANJAAN UNTUK MERAIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG BERSARA

GANTIAN CUTI REHAT (GCR) - PPNS BIL.7/2023

CUTI UMUM TAMBAHAN BAGI NEGERI SABAH PADA TAHUN 2023

BANTUAN KHAS KEWANGAN AIDILFITRI DAN KAAMATAN TAHUN 2023

ELAUN DAN KEMUDAHAN BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH

WAKTU BEKERJA DALAM BULAN RAMADAN TAHUN 1444/2023M BAGI PEGAWAI WANITA BERAGAMA ISLAM YANG TELAH BERKAHWIN

TAPISAN KESELAMATAN SEMULA KEPADA PEGAWAI AWAM NEGERI MELALUI SISTEM E-VETTING

SUMBANGAN PENJAWAT AWAM NEGERI KE TABUNG KUMPULAN WANG AMAL JARIAH (KWAJ)

PEMBERIAN KENAIKAN GAJI TAHUNAN (KGT) TAMBAHAN KHAS KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM NEGERI DALAM KUMPULAN PELAKSANA DAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

PERATURAN PEMBAYARAN BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2023

BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2023

PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI

 

2022

PINDAAN KADAR ELAUN MAKAN, BAYARAN SEWA HOTEL DAN ELAUN LOJING SEMASA BERTUGAS RASMI DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI SERTA ELAUN GANTIAN MAKAN DAN BAYARAN SEWA HOTEL KERANA BERTUKAR/BERPINDAH RUMAH

PENAMBAHBAIKAN PELANTAR PEMBELAJARAN DALAM TALIAN

SURAT AKUAN PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUT/ TABUNG PENDIDIKAN

PELAKSANAAN WAKTU BEKERJA FLEKSI (WBF) DI AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH

WAKTU BEKERJA DALAM BULAN RAMADHAN TAHUN 1443H/2022M

PENGURUSAN KONTAK RAPAT PENJAWAT AWAM

PINDAAN PEMBERIAN AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT (GCR), KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 160 HARI DIGUNA SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN DAN KEBENARAN PENEBUSAN AWAL AWARD WANG TUN

PELAKSANAAN AKTIVITI SANITASI DI PREMIS KERAJAAN NEGERI, BADAN BERKANUN NEGERI DAN SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN NEGERI

 

2021

BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN

GARIS PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENGURUSAN COVID-19 DI PREMIS KERAJAAN NEGERI

PENAMBAHBAIKAN PEMBIAYAN KOS UJIAN SARINGAN COVID-19 BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

PENGGUNAAN SISTEM PERAKAM KEHADIRAN BIOMETRIK (FACEPRINT)

OPERASI PEJABAT KERAJAAN NEGERI SEMASA PELAKSANAAN PELAN PEMULIHAN NEGARA FASA 2 BAGI SELURUH NEGERI SABAH

PEKELILING - PEMAKLUMAN PENAMAAN ISTANA NEGERI SABAH DAN BANGUNAN PUSAT PENTADBIRAN NEGERI SABAH

TATACARA PELAKSANAAN MORATORIUM SELAMA 6 BULAN BAGI PEGAWAI DI BAWAH SKIM PINJAMAN/PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PINJAMAN PERIBADI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI (APAN)

PEKELILING JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH BILANGAN 13 TAHUN 2021 PENGAGIHAN SEMENTARA FUNGSI PENYEMAKAN BAUCAR DAN PUSAT PEMBAYARAN BAGI TEMPOH 11 OGOS 2021 SEHINGGA 25 OGOS 2021

TATACARA PELAKSANAAN SUMBANGAN PENJAWAT AWAM NEGERI KEPADA TABUNG BENCANA NEGERI (COVID-19) SABAH

SUMBANGAN PENJAWAT AWAM NEGERI KEPADA TABUNG BENCANA NEGERI (COVID-19) SABAH

REPLIKA, SLOGAN DAN LAGU TEMA SABAH MAJU JAYA

ARAHAN KEHADIRAN BERTUGAS PENJAWAT AWAM KERAJAAN NEGERI SABAH SEPANJANG TEMPOH PELAKSANAAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)

PELAKSANAAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT JAWATAN FLEKSI GRED 41/44 KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

KEMPEN PEMAKAIAN TALI PINGGANG KELEDAR SEMASA MENAIKI KENDERAAN MILIK KERAJAAN DALAM KALANGAN PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN

ARAHAN KEHADIRAN BERTUGAS PENJAWAT AWAM KERAJAAN NEGERI SABAH MULAI 25 MEI 2021

PEMERIKSAAN KESIHATAN (MEDICAL CHECK UP) PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

GARIS PANDUAN PERTUKARAN PEGAWAI AWAM NEGERI SABAH

KADAR DAN SYARAT-SYARAT BAYARAN SAGUHATI KEPADA PENSYARAH/PENCERAMAH DAN FASILITATOR SAMBILAN

TANGGUNGJAWAB PEGAWAI AWAM BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM KERAJAAN

WAKTU BEKERJA DALAM BULAN RAMADAN TAHUN 1442H/2021M

SURAT PEKELILING PROGRAM PEMBELAJARAN DALAM TALIAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM MELALUI PELANTAR SABAH ELITE PERCIPIO

PROGRAM IMUNISASI COVID-19 KEBANGSAAN

EDARAN SURAT PEKELILING PERINGATAN MENGENAI PENGGUNAAN KEMUDAHAN INTERNET UNTUK TUJUAN URUSAN RASMI SAHAJA

KEPERLUAN MENGAMBIL TINDAKAN SUSULAN SEGERA UNTUK MENGUKUHKAN KESELAMATAN SEMUA SISTEM APLIKASI DAN LAMAN WEB KERAJAAN NEGERI

PENGECUALIAN HAD UMUR BAGI PELANTIKAN SEMENTARA BULAN KE SEBULAN/KONTRAK (LANTIKAN POLITIK)

SUBSIDI UJIAN SARINGAN COVID-19 BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

TANGGUNGJAWAB PENJAWAT AWAM MELINDUNGI MAKLUMAT RAHSIA DAN TERPERINGKAT KERAJAAN

 

2020

PENGGUNAAN SLOGAN "SABAH MAJU JAYA"

PENGGUNAAN SLOGAN "SABAH MAJU JAYA"