Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

 1. Bertanggungjawab bagi menyelaras Mesyuarat Jemaah Menteri, Mesyuarat Pasca Kabinet, Mesyuarat Setiausaha-Setiausaha Tetap dan Mesyuarat Badan-Badan Berkanun Negeri,
   
 2. Bertanggungjawab bagi mengurus semua perkhidmatan Anggota Pentadbiran Negeri yang sedang berkhidmat dan Setiausaha Politik yang telah bersara selaras dengan Enakmen Bil. 3 Anggota Pentadbiran dan Ahli Dewan Undangan Negeri (Saraan) 1981,
   
 3. Bertanggungjawab bagi melaksanakan pelantikan-pelantikan di bawah Perlembagaan Negeri Sabah, Enakmen Anggota Pentadbiran Negeri dan Ahli Dewan Undangan Negeri (Saraan) 1981, Jaksa Pendamai dan Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Badan Berkanun Negeri dan pelantikan-pelantikan lain yang berkaitan selaras dengan enakmen masing-masing.
   
 4. Bertanggungjawab untuk menyediakan semua jawapan bagi Pertanyaan-Pertanyaan Lisan dan Bertulis yang ditujukan kepada YAB Ketua Menteri semasa Persidangan Dewan Undangan Negeri,
   
 5. Bertanggungjawab bagi menyelaras dan menyediakan Teks Ucapan Dasar TYT dan Teks Ucapan Penggulungan YAB Ketua Menteri di Dewan Undangan Negeri, Perutusan-Perutusan Hari Raya Aidilfitri, Hari Jadi TYT, Hari Krismas dan Tahun Baharu,
   
 6. Bertanggungjawab bagi menyediakan Maklumbalas Mesyuarat Menteri Besar/ Ketua Menteri dan Mesyuarat Jawatankuasa Perhubungan Antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, dan;
   
 7. Bertanggungjawab ke atas semua Dasar Awam Agenda Kerajaan Negeri dapat dikumpul dan didokumentasi sebagai bahan rujukan oleh pihak-pihak yang berkenaan.