Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

FUNGSI-FUNGSI UTAMA (TERAS):

  1. Mengendalikan mesyuarat–mesyuarat tertinggi Kerajaan Negeri yang dipengerusikan YAB Ketua Menteri dan YB Setiausaha Kerajaan Negeri;

  2. Mengendalikan urusan-urusan Mesyuarat Dewan Undangan Negeri bagi Jabatan Ketua Menteri melibatkan penyelarasan pertanyaan lisan dan bertulis, pembentangan Rang Undang-Undang/ notis usul dan penyediaan Ucapan Penggulungan YAB Ketua Menteri atau YB Pembantu-Pembantu Menteri Kepada Ketua Menteri;

  3. Mengurus pelantikan bagi jawatan-jawatan di bawah Perlembagaan Negeri Sabah dan enakmen-enakmen tertentu;

  4. Mengurus saraan bagi jawatan-jawatan di bawah Perlembagaan Negeri Sabah dan enakmen-enakmen tertentu; dan

  5. Menyelaras penyediaan Teks Ucapan Dasar Kerajaan bersempena istiadat pembukaan Dewan Undangan Negeri Sabah

 

FUNGSI-FUNGSI UTAMA (GENERIK):

  1. Mengurus, mentadbir dan menyelaras sumber manusia, kewangan, aset, stor dan inventori

  2. Menyelaras teks perutusan Tuan Yang Terutama (TYT) sempena Hari Jadi Rasmi, perayaan Hari Raya Aidilfitri, Hari Krismas dan Tahun Baharu.

  3. Mengumpul dasar-dasar dari semua kementerian negeri Sabah

  4. Menyelaras permodenan pendigitalan BKD