Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logoKAMI KOMITED UNTUK MENJADI ORGANISASI TERUNGGUL DALAM MEMENUHI KEHENDAK DAN KEPUASAN PELANGGAN SERTA SENTIASA MENAMBAHBAIK PERKHIDMATAN KEURUSETIAAN KEPADA KERAJAAN NEGERI SABAH.