Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

1.

Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Noor

Ketua Menteri Sabah

2.

YB Datuk Seri Panglima Sr Haji Safar bin Untong

Setiausaha Kerajaan Negeri

3.

 

Pembantu Menteri di Jabatan Ketua Menteri

4.

 

Pembantu Menteri di Jabatan Ketua Menteri

5.

 

Pembantu Menteri Kewangan

6.

 

Pembantu Menteri Kewangan

7.

Datuk (Datu) Rosmadi Datu Sulai

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri

8.

Datuk Brenndon Keith Soh

Peguam Besar Negeri

9

Tuan Haji Rusdin @ Musidi bin Riman 

Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan

10.

Datuk Haji Nordin bin Siman

Mayor Dewan Bandaraya Kota Kinabalu

11.

Datuk Hajah Mariam Omar Matusin

Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pentadbiran)

12.

Datuk Patrick Tan @ Tan Su Teck

Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan)

13.

Datuk Mashor Mohd Jaini                                  

Ketua Konservator Hutan

14.

Encik Bernard Liew Chau Min                           

Pengarah Tanah dan Ukur

15.           

Puan Mary Angela Sipaun             

Bendahari Negeri Sabah

16.

SS. Datuk Ustaz Hj. Bungsu @ Aziz bin Hj. Jaafar     

Mufti Kerajaan Negeri Sabah

17.

Puan Gwendolen Vu                                      

Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri

18.

Encik Ridhwan Roger Linus                                             

Pengarah Kabinet dan Dasar

19.

Encik Ag. Shaminan Datuk Hj. Ag. Sahari        

Setiausaha Hasil Bumi

20.

Encik Roland Fred Phan                                     

Pencetak Kerajaan

21.

Puan Ernywati Dewi binti Abas                       

Pengarah Komputer Negeri Sabah

22.

Puan Dayang Noorashikhin binti Zulkefli       

Ketua Penolong Setiausaha/SKN

23.

Encik Christoper Lingam                                    

Pengarah Istiadat dan Protokol

24.

Puan Majella Tan Marquez                                

Pengarah Arkib Negeri

25.

Encik Jasni @ Abu Suffyan bin Omar               

Setiausaha Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan

26.

Puan Evina Brenda Majimbun                          

Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pengurusan dan Kewangan

27.                

Tuan Haji Abdullah Minun bin Sahirun            
Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat
28.

Datuk Hj. Jamalul Kiram bin Datuk Hj. Mohd Zakaria

Pengarah Yayasan Sabah

29.

Datuk Seri Panglima Hashim Paijan

Presiden / Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Pembangunan dan Pelaburan Sabah (SEDIA)
30.

Datuk Yap Yun Fook

Penasihat Kepada Kerajaan Negeri

Bidang Pembangunan Industri Pertanian dan Makanan

31.

Encik Zainnal bin Ajamain

Penasihat Kepada Kerajaan Negeri

Bidang Hal Ehwal MA63

32.

Datuk Hj. Harun bin Hj.  Ismail

CEO Sabah Energy Corporation Sdn Bhd

33.

Encik George Taitim Tulas

CEO Sabah Credit Corporation

34.

Encik Mohamad Hassanel Bin Jarai

CEO Sabah Development Bank
35.

Encik Masri Pudin

Pengurus Besar Kumpulan Sawit Kinabalu

36.                      

Encik Syaheddrul R Jodarri
Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah (SLDB)
37.

Encik Zainal Saridi

Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah (SAFODA)

38.

 

Encik Anthony Kiob

Pengarah Eksekutif Institute for Development Studies (IDS)

39.                  

Encik Ahmad Rizal Dahli

Ketua Pegawai Eksekutif Warisan Harta Sabah Sdn Bhd.