Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

1.

YAB Datuk Seri Panglima Ketua Menteri Sabah

2.

YB Setiausaha Kerajaan Negeri

3.

YB Pembantu Menteri di Jabatan Ketua Menteri

4.

YB Pembantu Menteri Kewangan

5.

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri

6.

Peguam Besar Negeri

7.

Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan

8.

Mayor Dewan Bandaraya Kota Kinabalu

9

Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pentadbiran)

10.

Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan)

11.

Ketua Konservator Hutan

12.

Pengarah Tanah dan Ukur

13.

Bendahari Negeri Sabah

14.

Mufti Kerajaan Negeri Sabah

15.           

Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri

16.

Pengarah Kabinet dan Dasar

17.

Setiausaha Hasil Bumi

18.

Pencetak Kerajaan

19.

Pengarah Komputer Negeri Sabah

20.

Ketua Penolong Setiausaha/SKN

21.

Pengarah Istiadat dan Protokol

22.

Pengarah Arkib Negeri

23.

Setiausaha Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan

24.

Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pengurusan dan Kewangan

25.

Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat

26.

Pengarah Yayasan Sabah

27.                

Presiden / Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Pembangunan dan Pelaburan Sabah (SEDIA)
28.

CEO Sabah Energy Corporation Sdn Bhd

29.

CEO Sabah Credit Corporation

30.

CEO Sabah Development Bank

31.

Pengurus Besar Kumpulan Sawit Kinabalu

32.

Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah (SLDB)

33.

Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah (SAFODA)

34.

Pengarah Eksekutif Institute for Development Studies (IDS)

35.

Ketua Pegawai Eksekutif Warisan Harta Sabah Sdn Bhd.