Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

PERSIDANGAN KHAS PENGGAL PERTAMA DUN SABAH YANG KEENAM BELAS

TARIKH           : 9 OKTOBER 2020

MASA              : 2 PETANG

TEMPAT           : DEWAN MESYUARAT, ARAS 4, BANGUNAN DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH