Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

MESYUARAT PERTAMA PENGGAL PERTAMA DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH YANG KEENAM BELAS

TARIKH : 12 & 16 November 2020

MASA : 10 Pagi

TEMPAT : Dewan Mesyuarat, Aras 4, Bangunan Dewan Undangan Negeri Sabah.