Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

MESYUARAT KHAS PENGGAL KETIGA DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH 

TARIKH: 10 JANUARI 2022 

MASA: 10:00 PAGI

TEMPAT: DEWAN MESYUARAT, ARAS 4, BANGUNAN DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH