Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

MESYUARAT KETIGA, PENGGAL KEEMPAT,

DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH YANG KEENAM BELAS

TARIKH: 24 NOVEMBER 2023 

MASA: 3:00 PETANG

TARIKH: 27, 28, 29 & 30 NOVEMBER 2023 

MASA: 10:00 PAGI

TEMPAT: DEWAN MESYUARAT, ARAS 4, BANGUNAN DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH