Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

MESYUARAT KEDUA PENGGAL KETIGA DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH YANG KEENAM BELAS

TARIKH: 18, 19, 20 & 21 JULAI 2022

MASA: 10:00 PAGI

TEMPAT: DEWAN MESYUARAT, ARAS 4, BANGUNAN DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH