Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

No. Tajuk Pengumuman Tarikh Terbitan
1. MESYUARAT KHAS DALAM PENGGAL KEEMPAT, DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH YANG KEENAM BELAS 25 December 2023
2. MESYUARAT KETIGA, PENGGAL KEEMPAT, DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH YANG KEENAM BELAS 05 July 2023
3. MESYUARAT KHAS PENGGAL KETIGA DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH 03 January 2023
4. LAWATAN INSPEKTORAT PEMATUHAN KESELAMATAN PERLINDUNGAN DI BAHAGIAN KABINET DAN DASAR 16 December 2022
5. MESYUARAT PERSEDIAAN LAWATAN INSPEKTORAT PEMATUHAN KESELAMATAN PERLINDUNGAN 16 December 2022
6. MESYUARAT JAWATANKUASA ICT BKD BIL 3/2022 16 December 2022
7. BENGKEL AUDIT DALAMAN ISO 9001:2015 31 October 2022
8. MESYUARAT SEMAKAN PENGURUSAN SISTEM KUALITI ISO:2015 BIL 1/2022 31 October 2022
9. MESYUARAT KETIGA PENGGAL KETIGA DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH YANG KEENAM BELAS 22 October 2022
10. SEKALUNG TAHNIAH! 02 October 2022
11. MESYUARAT PENGURUSAN BAHAGIAN KABINET DAN DASAR BIL 2/2022 27 September 2022
12. MESYUARAT KEDUA PENGGAL KETIGA DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH YANG KEENAM BELAS 04 July 2022
13. TAKLIMAT KESELAMATAN ICT BAHAGIAN KABINET DAN DASAR 04 July 2022
14. MESYUARAT JAWATANKUASA KECIL PERSEDIAAN PERSIDANGAN DEWAN UNDANGAN NEGERI BIL.2/2022 16 June 2022
15. MESYUARAT JAWATANKUASA ICT BKD BIL 2/2022 16 June 2022
16. MESYUARAT PENGURUSAN BAHAGIAN KABINET DAN DASAR BIL 1/2022 27 April 2022
17. POST-MORTEM JAWATANKUASA KECIL PERSIDANGAN DUN 21 - 24 MAC 2022 04 April 2022
18. MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KETIGA DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH YANG KEENAM BELAS 22 February 2022
19. MESYUARAT UNIT DASAR BIL.1/2022 13 January 2022
20. MAJLIS AMANAT TAHUN BAHARU 2022 OLEH PENGARAH 03 January 2022