Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

LAWATAN INSPEKTORAT PEMATUHAN KESELAMATAN PERLINDUNGAN DI BAHAGIAN KABINET DAN DASAR

TARIKH : 20 DISEMBER 2022 (SELASA)

MASA : BERMULA  9.00 PAGI

TEMPAT: PEJABAT BAHAGIAN KABINET DAN DASAR