Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

Taklimat pada 23 Januari 2020 disampaikan oleh Encik Mohd Al Hafiz bin Romzi, Penolong Pegawai Dakwah, Bahagian Zakat dan Fitrah MUIS.
Category: