Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

Taklimat diadakan pada 6 Julai 2020 bertempat di Bilik Mesyuarat BKD dan disampaikan oleh Puan Theresa Lim (Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri) tentang status Pembangunan Sistem Penyampaian BKD.
Category: