Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

PERSIAPAN JAWATANKUASA KECIL BKD UNTUK MESYUARAT KEDUA PENGGAL KEDUA PERSIDANGAN DUN SABAH KEENAM BELAS YANG BERLANGSUNG PADA 3, 6 HINGGA 9 DISEMBER 2021. SEBELUM ITU, MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KEDUA PERSIDANGAN DUN SABAH KEENAM BELAS TELAH DIADAKAN PADA 22 & 23 SEPTEMBER 2021 YANG LALU.
Category: