Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

Bahagian Kabinet dan Dasar yang bertugas sebagai Urus Setia bagi Mesyuarat Jemaah Menteri yang diadakan di Majlis Perbandaran Tawau pada 19 Jun 2019.
Category: