Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

Bahagian Kabinet dan Dasar yang bertugas sebagai Urus Setia bagi Mesyuarat Jemaah Menteri yang diadakan di Ibu Pejabat Perhutanan Sabah pada 8 Mei 2019.
Category: