Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

Satu Majlis Perpisahan telah diadakan pada 4 Oktober 2019 bagi Cik Nur Farah Nissa Mohd Effendi yang menamatkan Skim Sangkutan dan Latihan (SSL) di Bahagian Kabinet dan Dasar yang diikutinya sejak 2 Januari 2019. Cik Nur Farah menerima tawaran pekerjaan di TAS Institute Oil & Gas KKIP.
Category: