Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

Lawatan Sambil Belajar ke Istana Negeri pada 25 Ogos 2016 bagi Pelajar Universiti Teknologi Mara yang menjalani Latihan Industri di Bahagian Kabinet dan Dasar.
Category: