Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sabah (DOSM Sabah) telah membuat beberapa lawatan muhibbah termasuklah ke Bahagian Kabinet dan Dasar pada 20.01.2020. Ia bertujuan untuk memaklumkan dan membincangkan perancangan pelaksanaan publisiti Mycensus 2020 di peringkat kepimpinan tertinggi Kerajaan Negeri Sabah bagi kerjasama strategik dalam membantu mempromosikan pelaksanaan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020.
Category: