Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

Bengkel Khas ICT Dalam Pembangunan Laman Web BKD diadakan pada 17 Februari 2020 bagi mendedahkan para peserta kepada asas-asas pembangunan dan pengemaskinian laman web. Bengkel dikendalikan oleh Encik Razzizul bin Talikop daripada Digital Heritage Sdn Bhd.
Category: