Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

Bengkel Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) pada 23 November 2018 bertempat di Bilik Mesyuarat BKD dikendalikan oleh Encik Josliw bin Matjumping dan dibantu oleh Encik Justin George Niol daripada pihak MAMPU Sabah.
Category: