Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

No. Tajuk Jenis Tarikh Kemaskini
51. Datuk Yong Teck Lee Chief Minister (Ketua Menteri) 18 July 2017
52. Datuk Seri Panglima Osu Hj. Sukam Chief Minister (Ketua Menteri) 18 July 2017
53. Datuk Hj. Mohd Salleh Tun Said Chief Minister (Ketua Menteri) 17 July 2017
54. Datuk Haji Nordin Siman Mantan Pengarah 17 July 2017
55. Datuk Haji Pg Nohin Pg Rauf Mantan Pengarah 17 July 2017
56. Datuk Awang Haji Samat Mantan Pengarah 17 July 2017
57. Datuk K. Y. Mustafa Mantan Pengarah 17 July 2017
58. Yusof Abd Abbas Mantan Pengarah 17 July 2017
59. Datu Mustapha Datu Harun Chief Minister (Ketua Menteri) 17 July 2017
60. Dato' Donald S. Stephens Chief Minister (Ketua Menteri) 17 July 2017
61. Dato' Donald S. Stephens Chief Minister (Ketua Menteri) 17 July 2017
62. Datuk Seri Panglima Sakaran Dandai Chief Minister (Ketua Menteri) 17 July 2017
63. Datuk Said Keruak Chief Minister (Ketua Menteri) 17 July 2017
64. Datuk Peter Lo Su Yin Chief Minister (Ketua Menteri) 17 July 2017
65. Lawatan ke DUN dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sarawak Photo album (Album gambar) 14 July 2017
66. Program Wacana ilmu Luaran Photo album (Album gambar) 12 July 2017
67. Persidangan DUN April 2016 Photo album (Album gambar) 12 July 2017
68. Majlis Apresiasi Staf Photo album (Album gambar) 12 July 2017
69. Dialog bersama KPLB Photo album (Album gambar) 11 July 2017
70. Kementerian Pembangunan Perindustrian Dasar: Dasar Kementerian dan Jabatan (Ministry and Department Policy) 24 May 2017
71. Kementerian Belia dan Sukan Dasar: Dasar Kementerian dan Jabatan (Ministry and Department Policy) 22 February 2017