Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

No. Tajuk Pengumuman Tarikh Terbitan
1. MESYUARAT KETIGA PENGGAL KELIMA DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH YANG KEEMPAT BELAS 06 November 2017